شهریار توکلی :

متولد 1348 تهران

کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر 1376

کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر1382

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه تخصصی حرفه: هنرمند (از 1381 تا کنون)

نمایشگاه انفرادی :

گالری هفت ثمر : 1373

گالری هفت ثمر : 1376

گالری هفت ثمر : 1378

گالری هفت ثمر : 1380

گالری هفت ثمر : 1381

گالری هفت ثمر : 1384

گالری ماه مهر : 1388

نمایشگاه گروهی :

نمایشگاه «نگاه ایرانی» / اصفهان 1381

نمایشگاه «نقره ایرانی» / مینه سوتا – آمریکا 1383

نمایشگاه «چشم‌انداز بسته» / گالری محسن –1391

کتاب :

مجموعه عکس «اگر تو مرا نبینی» (نشر نظر1384 )

حرفه: عکاس (فرهنگ عکاسان جهان) / با همکاری تورج حمیدیان / نشر حرفه: هنرمند 1392

shahriar tavakoli

Shahriar Tavakoli

(b1969)Tehran

BA in Photography from "Art University"/1997

MA in Photography from "Art University"/2003

Solo Exhibition:

"Haft Samar " Gallery /1994

"Haft Samar " Gallery /1997

"Haft Samar " Gallery /1999

"Haft Samar " Gallery /2001

"Haft Samar " Gallery /2002

"Haft Samar " Gallery /2005

Group Exhibition:

Publisher & Editor in Chief of Art Quarterly Magazine:

"Herfeh: Honarmand"(Profession :Artist) / (2002-06)

Book:

"If You Don’t See Me "/ Nazar pub-2005

"Herfeh: Honarmand"(Profession :Artist) / (2002-06)